ALV 2020

Geachte VVA-er

Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering op een andere manier plaatst dan dat u van ons gewend bent. Op donderdag 19 november zal het bestuur zitting nemen in kantine de Thuishaven, alwaar wij een ALV gaan houden die coronaproof thuis op de bank via het internet gevolgd kan worden. Tijdstip is 20.00 uur.

Wij laten u nog even weten hoe het precies in zijn werk zal gaan. De vergadering is echter niet interactief. Mocht u vragen, opmerkingen, suggesties of iets dergelijks hebben, dan kan dit voor 18 november gemaild worden naar secretaris@vvavereest.nl. Wij behandelen dit dan tijdens de ALV.

Wij hopen dat iedereen gaat inschakelen. We zullen namelijk belangrijke onderwerpen behandelen. De stand van zaken rond privatisering komt voorbij. Onze financiële situatie rondom de coronacrisis komt aan bod en we proberen vooruit te blikken op de toekomst van onze voetbalvereniging.

Wij hopen dat u dus incheckt en dan ziet u ons 19 november.

Met vriendelijke groet

Het bestuur VV Avereest

UITNODIGING | AGENDA