Jose Hakvoort

Jose Hakvoort

Voorzitter

Taken: Organisatie, afstemming, communicatie activiteiten
T-
E-ac@vvavereest.nl

Jeffrey Zwiers

Jeffrey Zwiers

Secretaris Activiteitencommissie

Taken: Bedenken en realiseren van activiteiten
T- 0631491035
E- ac@vvavereest.nl

Remi van der Linde

Remi van der Linde

Algemeen lid Activiteitencommissie

Taken: Organisatie en communicatie activiteiten
T- 0634223479
E- ac@vvavereest.nl

Richard Seinen

Richard Seinen

Algemeen lid Activiteitencommissie

Taken: Organisatie, afstemming, communicatie activiteiten
T- 0657532432
E- ac@vvavereest.nl

Linda Hoeve

Linda Hoeve

Algemeen lid Activiteitencommissie

Taken: Organisatie, afstemming, communicatie activiteiten
T-
E- ac@vvavereest.nl

Heinry Schippers

Heinry Schippers

Algemeen lid Activiteitencommissie

Taken: Organisatie, afstemming, communicatie activiteiten
T-
E- ac@vvavereest.nl

De Activiteitencommissie van VV Avereest houdt zich bezig met diverse activiteiten binnen de club. Binnen de activiteitencommissie hebben de nodige veranderingen plaats gevonden in het afgelopen jaren. En er staan nog meer veranderingen op de rol.

Als eerste is de structuur binnen de activiteitencommissie aangepast. Voorheen was er geen rolverdeling, maar werden alleen de taken voor de verschillende activiteiten verdeeld. Nu is er een voorzitter en een secretaris aangewezen om meer structuur in de organisatie van de commissie te brengen.

Verder zijn ook de activiteiten van de commissie een beetje veranderd. De afgelopen jaren heeft de activiteitencommissie steeds meer sponsoractiviteiten op zich genomen, met als belangrijkste voorbeelden de sponsoring van het 7-tallentoernooi en de balsponsoren bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal. De sponsoractiviteiten zullen echter worden overgenomen door de sponsorcommissie, die het afgelopen jaar is opgezet. Daarnaast heeft de activiteitencommissie de organisatie van de clubkrant op zich genomen, zodat hier ook meer aandacht aan besteed kon worden. En natuurlijk zijn er de bestaande activiteiten, zoals de organisatie van het Rabobank 7-tallen toernooi, de organisatie van de feestavond, het organiseren van de entreeheffing en het maken van de programmaboekjes voor de thuiswedstrijden.

Wat ook niet verandert is dat de activiteitencommissie zich zal blijven inzetten om V.V. Avereest een leuke, prettige en fijne vereniging te laten zijn voor haar leden, vrijwilligers en donateurs!!

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen via ac@vvavereest.nl