Luuk Visscher nieuwe voorzitter VV Avereest

Luuk Visscher is tijdens de Algemene Ledenvergadering van VV Avereest onder luid applaus verkozen tot nieuwe voorzitter van de voetbalclub. De 56-jarige Balkbrugger was al jaren in verschillende functies actief en neemt nu de voorzittershamer over van interim-voorzitter Robin Koerselman, die 30 juni jongstleden afzwaaide.

Naast het aftreden van Koerselman, die nog even hartelijk bedankt werd voor bewezen diensten, maakte ook Dirk van Dijk bekend dat hij zich na een goede twintig jaar niet meer herkiesbaar stelt als secretaris. Bestuursleden Allart Bisschop en Carla Mostert stelden zich voor een nieuw termijn van drie jaar beschikbaar en dat werd met gejuich ontvangen.

Tijdens de ledenvergadering maakte plaatsvervangend voorzitter Harold Mijnheer bekend dat het zowel sportief als financieel wederom een goed jaar was geweest. Dit mede door het 25-jarig jubileum van VVA. Ook werden de eerste plannen en tekeningen voor de privatisering gepresenteerd. De leden vonden deze er goed uit zien en gaven aan dat deze plannen door gezet konden worden.