TRAINEN MAG WEER !

Beste spelers, leden en iedereen met een warm hart voor VVA,

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord en gelezen hebben verandert er vanaf vandaag het nodige met betrekking tot het sporten en trainen. Daar zijn we allemaal blij mee!
Vanaf vandaag mogen ook leden die ouder zijn dan 18 jaar georganiseerd buiten sporten, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Als VV Avereest volgen we hierin de richtlijnen van de KNVB. Belangrijk is wel om te weten dat er géén gebruik kan worden gemaakt van de kleedkamers, douches en kantine. Wedstrijden zijn niet toegestaan. De KNVB heeft geen beperkingen gesteld aan de groepsgrootte zo  geeft men aan.  Zie hiervoor:

Stap voor stap weer op gang en Nieuwe coronaprotocollen amateurvoetbal

Uiteraard wel dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen!

Vanaf vanavond 11 mei zullen er dus weer meer teams aan het trainen zijn, naast de jeugdteams. De trainingstijden en avonden voor de senioren- en damesteams blijven ongewijzigd. De diverse elftallen zullen hierover door de trainers en leiders worden geïnformeerd.

Het is overigens niet toegestaan dat er publiek/toeschouwers aanwezig zijn bij de trainingen!

We willen iedereen vragen om, wat betreft regels en protocollen, kennis te nemen van de informatie zoals deze hierboven is aangegeven.

Misschien te overvloede… Er is meer ruimte gegeven door de landelijke en lokale overheid, laten we daar verantwoord mee omgaan. Gebruik altijd je nuchtere verstand. Weet en besef dat je niet alleen verantwoordelijk bent voor jezelf, maar ook voor je team- en clubgenoot.

Let op jezelf, maar let ook op elkaar.

We wensen iedereen veel plezier en hopen dat we elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen en mogen begroeten op ons prachtige sportpark en in de Thuishaven.

Bestuur VV Avereest