Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017.

Donderdag 23 november, aanvang 20.45 uur.
Clubhuis VV Avereest.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen algemene ledenvergadering 2016.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Update Beleidsplan.
 6. Jubileum jaar en Regioteam.
 7. Pauze/ inzage financieel verslag.
 8. Jaarverslag penningmeester.
 9. Kascontrolecommissie.
 10. Contributie en kantineprijzen.
 11.  Aftredend en niet kiesbaar: Robert Jan Hummel en Johan Tigelaar. Intussen heeft Jeffrey Zwiers te kennen gegeven plaats te willen nemen in het bestuur.  Hij heeft inmiddels al een aantal maanden meegelopen. Wij komen als bestuur op 5 personen. Wij willen graag naar 7 personen.  Kandidaten kunnen zich opgeven bij een van de bestuursleden.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Het bestuur van VV Avereest.